Wynagrodzenia pracowników w firmie

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 232
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2009
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wszechnica Podatkowa
 • Autor: praca zbiorowa

Streszczenie ebooka

Wynagrodzenia pracowników w firmie jest kompendium wiedzy przydatnym dla każdego przedsiębiorcy zatrudniającego osoby w ramach umów o pracę oraz wypłacających wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych (umów zleceń, umów o dzieło). Obejmuje zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników przez pracodawcę-płatnika.

Omówiono obowiązki, które musi spełnić pracodawca zatrudniając pracowników oraz wypłacając należności z tytułu osobiście świadczonej działalności przez osoby fizyczne w ramach umów cywilno-prawnych z zakresu naliczania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Niniejsze opracowanie zawiera zmiany na 2009 rok m.in. w zakresie sporządzania deklaracji PIT-11, naliczania zaliczek na podatek dochodowy od umów cywilno-prawnych.

Przeanalizowano także obowiązki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, pracodawcy-płatnika z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W pozycji tej znajdują się również zagadnienia związane z rozliczaniem delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zatrudnianiem emerytów i rencistów, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
Przedstawiono wybrane elementy prawa pracy m.in. z zakresu zawierania i rozwiązywania umów o pracę, ochrony wynagrodzenia, urlopów pracowniczych.

W celu pełniejszej prezentacji omawianych zagadnień, książka zawiera praktyczne przykłady z wykorzystaniem deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS, wzorów umów o pracę i innych druków potrzebnych przy pełnieniu obowiązków pracodawcy-płatnika.

Tematyka:

 • Wypłaty zasiłków po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 • Naliczanie składek ZUS
 • Rozliczanie delegacji
 • Urlopy pracownicze i zasiłki
 • Zatrudnienie i zaliczki od wynagrodzeń
 • Zwolnienia przedmiotowe świadczeń pracowniczych
 • Deklaracje: PIT-40, PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R