Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 230
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2007
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Autor: Piotr Kwiatek

Streszczenie ebooka

Kluczowym elementem koncepcji zarządzania marketingowego opartego na relacjach, czyli wzajemnych powiązaniach i interakcjach między podmiotami rynkowymi, jest zagadnienie trwałości związku z klientem, określanej mianem lojalności nabywcy. Jednym z najistotniejszych dla praktyki gospodarczej odkryć było stwierdzenie istnienia zależności między długością trwania relacji przedsiębiorstwo – klienci a generowanymi zyskami. Oznaczało to między innymi wzrost zainteresowania metodami umożliwiającymi kształtowanie czasu trwania tych relacji. Tym zagadnieniom poświęcona jest niniejsza publikacja.

W książce szczegółowo omówiono:

 • cechy marketingu relacyjnego,
 • fakty i mity na temat lojalności klientów,
 • metody pomiaru lojalności,
 • rodzaje i cechy programów lojalnościowych,
 • schemat lojalnościowy i program częstego zakupu,
 • proces tworzenia programów lojalnościowych i ocenę ich funkcjonowania,
 • efekty programów lojalnościowych.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie programów lojalnościowych lub planują ich wprowadzenie, kierowników działów sprzedaży, pracowników agencji reklamowych, tworzących i prowadzących programy na rzecz swoich klientów, a także dla studentów kierunków ekonomicznych, stanowi bowiem rozwinięcie i uzupełnienie podręczników dotyczących nabywców i zagdanienia lojalności.