Pozyskiwanie klienta

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 40
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2007
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: C.H. Beck
 • Autor: Mariusz Onyśko, Jolanta Tkaczyk

Streszczenie ebooka

Zdobycie i utrzymanie klienta to umiejętności niezwykle trudne. Często aby osiągnąć zamierzony cel, konieczne jest wykorzystanie specjalnych technik pozwalających dotrzeć do nabywcy. Ważne jest dokładne poznanie potrzeb klienta oraz wybranie odpowiedniej do sytuacji formy sprzedaży.

Publikacja omawia takie zagadnienia jak:

 • telemaketing przychodzący i wychodzący
 • raport końcowy kampanii telemarketingowej
 • pozyskiwanie klientów przez direct mail
 • metody rozpoznawania potrzeb klienta
 • przykłady pytań badawczych

Spis treści

1. Jak zdobyć i utrzymać klienta?
2. Sposoby pozyskiwania klientów
2.1. Telefon
2.1.1. Telemarketing przychodzący (inbound)
2.1.2. Telemarketing wychodzący (outband)
2.1.3. Składniki kampanii telemarketingowej
2.1.4. Jak mierzyć skuteczność kampanii?
2.2. Direct mail
2.2.1. Bezpośrednia przesyłka pocztowa — charakterystyka
2.2.2. Składniki pakietu mailingowego
2.2.3. Sposoby pomiaru skuteczności kampanii
2.2.4. Metody zmniejszania kosztów direct mail
3. Rozpoznawanie potrzeb klienta
3.1. Źródła informacji o potrzebach klientów
3.2. Podstawowe pytania badawcze
3.3. Techniki badań marketingowych
3.4. Przygotowanie kwestionariusza
3.5. Schematy badawcze