Negocjacje w biznesie

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 32
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2007
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: C.H. Beck
 • Autor: Ewa Drzewiecka

Streszczenie ebooka

Konflikty są nieodłącznym elementem życia społecznego, gdyż żadne współdziałanie ludzi nie odbywa się bez rywalizacji oraz emocjonalnego zaangażowania jednostek i grup. Konflikty różnią się w zależności od ich rodzaju, czasu trwania, zaangażowania stron. Jednym z rodzajów rozwiązywania konfliktów są negocjacje, czyli ułożenie stosunków pomiędzy stronami, które znajdują się w stanie konfliktu. Przygotowaliśmy dla Państwa publikację, która będzie pomocna przy rozwiązywaniu wszelkich sporów i nieporozumień.

Publikacja omawia takie zagadnienia jak:

 • Omówienie kolejnych faz negocjacji
 • Sposób przygotowania się do negocjacji
 • Negocjacje właściwe, czyli poszukiwanie rozwiązań
 • Wskazanie podziałów negocjacji
 • Taktyki i techniki negocjacyjne

Spis treści

Wykaz piktogramów
Wstęp
I. Konflikt
1.1. Istota konfliktu
1.2. Zarządzanie konfliktami
1.3. Rozwiązywanie konfliktów
II. Negocjacje
2.1. Definicja negocjacji
2.2. Fazy negocjacji
2.2.1. Przygotowanie negocjacji
2.2.2. Faza wstępna
2.2.3. Negocjacje właściwie – poszukiwanie rozwiązań
2.2.4. Finalizacja negocjacji – zawarcie porozumienia
2.3. Rodzaje negocjacji
2.3.1. Negocjacje zbiorowe
2.3.2. Nastawienie negocjacyjne
2.3.3. Style negocjowania
2.4. Taktyki i techniki negocjacyjne
2.4.1. Taktyki i techniki w fazie wstępnej
2.4.2. taktyki i techniki podczas negocjacji właściwych
2.4.3. Taktyki i techniki przy finalizacji negocjacji
2.5. Emocje podczas negocjacji
Zakończenie