Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 16
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Raabe
 • Autor: Teresa Fołta

Streszczenie ebooka

Pomaga sporządzić sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, która je przygotowała.

Sprawozdanie sporządza się  stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4 Ustawy o rachunkowości.

Spis treści

 • Nieprawidłowości w przeprowadzaniu inwentaryzacji
 • Błędy w wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego
 • Podstawy prawne