MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 32
  • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Raabe
  • Autor: praca zbiorowa

Streszczenie ebooka

Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdania finansowe podmiotu sporządzane według zasad zawartych w MSSF oraz raporty finansowe sporządzane dla części okresu obejmowanego tym sprawozdaniem finansowym, zawierają wysokiej jakości informacje, które:

– są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne we wszystkich przedstawionych okresach rozrachunkowych;

– są dobrym punktem wyjścia dla prowadzenia rachunkowości według MSSF;

– mogą być uzyskane po kosztach nie przewyższających korzyści, które mogliby odnieść użytkownicy sprawozdań.