MSR 36: Utrata wartości aktywów

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 30
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Raabe
 • Autor: Łukasz Godlewski

Streszczenie ebooka

Powodem opracowania niniejszego standardu jest konieczność uregulowania procedur, które powinny zapewnić wykazywanie posiadanych przez jednostkę gospodarczą aktywów w wartości nie wyższej niż ich wartość odzyskiwalna.

Spis treści

 • Zakres stosowania MSR 36,
 • Identyfikacja aktywów, które mogły utracić wartość,
 • Przesłanki utraty wartości, Ustalenie wartości odzyskiwalnej,
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów, oprócz wartości firmy,
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne,
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy,
 • Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składników aktywów,
 • Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów,
 • Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne,
 • Terminy przeprowadzania testów na utratę wartości,
 • Ujawnianie informacji