MSR 16: Rzeczowy majątek trwały

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 32
  • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Raabe
  • Autor: praca zbiorowa

Streszczenie ebooka

Celem MSR 16 jest uregulowanie sposobu księgowania rzeczowego majątku trwałego tak, aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogli zapoznać się z informacjami na temat inwestycji jednostki gospodarczej w rzeczowy majątek trwały oraz o zmianach w tej inwestycji.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16: Rzeczowy majątek trwały (MSR 16) zastąpił wcześniejszà wersję tego standardu (zaktualizowaną
w 1998 roku) i powinien być stosowany dla rocznych okresów rozliczeniowych, rozpoczynajàcych się 1 stycznia 2005 lub później. W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: ujmowanie – koszty poniesione w okresach późniejszych, wycena przy ujmowaniu, amortyzacja – jednostka pomiaru, obniżenie wartości, ujawnianie metod amortyzacji, usuwanie.