Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 242
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Autor: Andrzej Szromnik

Streszczenie ebooka

W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów.

Autor kompleksowo omawia:

 •      genezę i warunki rozwoju marketingu terytorialnego,
 •      proces budowania strategii marketingowej jednostek osadniczych,
 •      różne aspekty koncepcji produktu w marketingu terytorialnym,
 •      kwestię tworzenia wizerunku miast i regionów,
 •      wzajemną relację między marketingiem przedsiębiorstwa a marketingiem regionu,
 •      znaczenie różnych form powiązań partnerstwa w relacjach miast i regionów z otoczeniem,
 •      rolę targów w aktywizacji lokalnych środowisk gospodarczych,
 •      instrumenty marketingowe miast i regionów zorientowane na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników samorządowych i radnych, pracowników sektora publicznego, menedżerów i innych osób zainteresowanych propagowaniem podejścia marketingowego w praktyce funkcjonowania samorządów terytorialnych. Książka może również wzbogacić bibliotekę pracowników naukowych, studentów i doktorantów zajmujących się problemami wdrożenia podejścia marketingowego w zarządzaniu terytorialnymi jednostkami samorządowymi.