Kontrola w Twojej firmie – prawa i obowiązki

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 104
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2009
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wszechnica Podatkowa
 • Autor: Piotr Kostrzewski

Streszczenie ebooka

Systematycznie zwiększająca się liczba prowadzonych postępowań kontrolnych to dzisiejsza rzeczywistość, w której muszą się odnaleźć i orientować wszyscy przedsiębiorcy i podatnicy, w szczególności prowadzący działalność gospodarczą poddaną kontroli. Pozycja skierowana jest do wszystkich osób biorących udział lub poddanych określonej procedurze kontrolnej: przedsiębiorców i ich pełnomocników, kadry zarządzającej, pracowników działów prawnych i księgowych, głównych księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz doradców podatkowych.

Publikacja przede wszystkim koncentruje się na omówieniu wszystkich praw i obowiązków podmiotów kontrolowanych, przybliża zasady regulujące poszczególne procedury kontrolne, wskazuje na praktyczne aspekty reprezentacji przedsiębiorców oraz możliwości wykorzystania określonych instytucji na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań kontrolnych. Niniejsze opracowanie zawiera również dokładny opis wszystkich procedur kontrolnych, omawia przebieg poszczególnych postępowań i podejmowane czynności kontrolne, przedstawia możliwe rozstrzygnięcia podejmowane przez organy kontrolne a także przysługujące środki ich zaskarżania.

Tematyka:

 • Kto i jak może Cię kontrolować?
 • Zasady przeprowadzania kontroli i postępowań podatkowych
 • Czym są czynności sprawdzające a czym kontrola krzyżowa?
 • Czy znasz prawa kontrolowanego?
 • Obowiązki kontrolowanego
 • Przebieg kontroli
 • Rozstrzygnięcia organów kontrolnych i środki ich kontroli
 • Jak zniechęcić organ czyli wykorzystanie dostępnych instytucji?